Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Uluslararası alanda ülkenin ithalat ve ihracatla büyümesini hedefleyip bu yünde ürün belirlenmesi, fiyat saptanması, satış ve dağıtım çalışmaları pazarlanacak ürünün reklamı ve satışı ile ilgili kampanyalar düzenlenmesidir. Tüm bu bahsedilenlerin oranları şirketlerin mali durumuna ve hedeflerine göre değişmektedir. Bu nedenle farklı stratejiler önermek en doğrusudur. Bunun yanında temel stratejiler vardır ki tüm şirketlerin uygulaması gerekmektedir çünkü firmalar kendi stratejilerini belirlerken bu temel stratejilerden oldukça faydalanırlar.

Temel Stratejilerde ihracat ürünü olan madde belirlendikten ve geliştirildikten sonra bu ürünün hedef ülkesi ve pazarlama stratejileri belirlenmelidir. Bu stratejilerden biri’’ Bir ülkede başarılı olan ürünün başka ülkede de başarılı olacağı’’dır. Bu düşüncenin tam tersi olan ‘’Her ülke için ayrı ürün’’ stratejisidir.

Uluslararası İşletmecilerin Stratejilerinin bazıları şunlardır; Tek Ürün Stratejisi: Bu stratejide aynı ürün, aynı kullanım amacıyla, aynı mesajla pazarlanır, Aynı Ürün Ayrı Mesaj Stratejisi: Aynı ürünün farklı yerlerde kullanılması amaçlanır ve buna paralel olarak mesaj değişir, Farklı ürün Aynı Mesaj Stratejisi: Aynı ürün farklı özelliklerle çeşitlenir fakat amaç aynıdır.