Dış Ticarette İş Planı Geliştirme Stratejileri

Dış ticaret her sektörün belki de iştahını kabartan en önemli unsurlardan biridir. Ama akıllıca bir strateji geliştirilmediği zaman hüsran ile sonuçlanabilmektedir. Dış ticarette iş planı geliştirmek için çok kapsamlı bir araştırma yapmak faydalı olacaktır. Oluşturulan özel bir ekip ile Pazar araştırması yapılmalıdır. Pazar araştırmasından sonra çok iyi bir şekilde Pazar analiz edilmelidir. Basit bir örnek verecek olursak Japonya’ya teknoloji satmak biraz abes olacaktır çünkü zaten Dünya teknolojiyi Japonya’dan almaktadır. Bu mantık genel bir bakış açısına göre yorumlasa da aslında konuyu çok iyi özetliyor. Bunu dışında çok iyi bir ihracat fiyatının belirlenmesi gerekmektedir. Satış işleminde fiyat belirlenirken bütün etkenler düşünülmelidir. Çünkü daha sonra ortaya çıkacak masraflar ile hiç tahmin edemeyeceğiniz paralar ortaya çıkabilmektedir. Depolama masrafları ve kargo masrafı bu masraflara sadece örnektir.

Mali plan oluştururken bütün perspektiflerden olayı iyi bir biçimde analiz ederek iyi bir plan yapılmalıdır. En önemlisi de kapasitedir. Firma ürünü ne kadar üretebilmektedir. Ne kadar ihracata ayırabilmektedir. Bunlar planlanması gereken hususlardır.